Публукувана е версия 6.0 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и ръководство за инсталация.

Рубрика Програмни продукти

Източник: НАП