Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2017 г. са 417.6 хил., или с 11.8% над регистрираните през ноември 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46.2%, следвани от пътуванията със служебна цел – 27.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 26.0%.

Източник: НСИ