През октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. нараства производството на твърди горива – с 13.0%, безоловен бензин – с 0.7%, и електроенергия – с 0.2%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво – с 6.3%, и природен газ – с 25.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. нарастват доставките на твърди горива – с 12.7%, пропан-бутанови смеси – с 2.3%, дизелово гориво – с 1.4%, природен газ – с 33.3%, и електроенергия – с 9.7%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин – с 33.9%. 

Източник: НСИ