Обнародвано е многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави, което е в сила за Р България от 1 декември 2017 г. Споразумението ще даде възможност НАП да обменя автоматично финансова информация за многонационалните групи предприятия (МГП) с юрисдикциите, които са страна по споразумението.

Наближава и крайният срок за подаване на уведомления по чл. 143ш от ДОПК по отношение на отчетните данъчни години 2016 и 2017, както и на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК за отчетната данъчна 2016 година. Българските съставни предприятия, които са част от МГП с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на юрисдикция по споразумението, ще трябва да подадат единствено уведомление по чл. 143ш от ДОПК.

Списък на юрисдикциите, които са страна по споразумението, може да бъде намерен тук.

Рубрика Обмен на отчети по държави

Източник: НАП