НАП предлага две нови електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез които клиентите могат да спазват задълженията за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Тoва са “Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП“ и  „Уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД“

Чрез новите две услуги клиентите, притежаващи квалифициран електронен подпис могат онлайн, през Портала за е-услуги на НАП, да подадат уведомление за предстоящо или извършено сервизно обслужване или ремонт на средствата за измерване, работещи в състава на ЕСФП и уведомление за предстоящо или извършено сервизно обслужване или ремонт на ФУ/ИАСУТД. И двете уведомления се попълват онлайн съгласно приложение № 26 и № 27 от Наредба № Н-18/2006 г.

Източник: НАП