Общият индекс на цените на производител през ноември 2017 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо ноември 2016 г. е отчетено увеличение с 5.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2017 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.8%. 

Източник: НСИ