По предварителни данни през октомври 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.6% в сравнение със септември 2017 година. През октомври 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ