На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, се състоя официална среща, на която статистическата служба на Естония предаде на Националния статистически институт председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз в присъствието на представители на статистиката на Австрия и Евростат.

Източник: НСИ