На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, делегация от Националния статистически институт, водена от председателя Сергей Цветарски, ще участва в среща, на която настоящият председател на Работна група „Статистика“ и заместник-председател на статистическата служба на Естония г-жа Тууликки Силлайое ще предаде председателството на Съвета на Европейския съюз в областта на статистиката. В срещата ще участват и представители на статистическата служба на Австрия като партньори от триото председателства на Съвета на ЕС Естония – България – Австрия.

Източник: НСИ