Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. по предварителни оценки.

Източник: НСИ