nssi118Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2017 г. е 826,37 лв.

Източник: НОИ