Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2017 г. са 439.0 хил., или с 8.7% над регистрираните през октомври 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.7%, следвани от пътуванията със служебна цел – 30.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 24.2%.

Източник: НСИ