През септември 2017 г. спрямо август 2017 г. нараства производството на твърди горива – с 12.1%, и безоловен бензин – с 4.4%. Същевременно намалява производството на пропан-бутанови смеси – с 9.1%, дизелово гориво – с 6.9%, природен газ – с 20.0%, и електроенергия – с 10.2%.

През септември 2017 г. спрямо август 2017 г. нарастват доставките на твърди горива – с 12.1%, безоловен бензин – с 3.9%, и природен газ – с 11.4%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси – с 13.7%, дизелово гориво – с 5.6%, и електроенергия – с 5.8%.

Източник: НСИ