По предварителни данни през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През третото тримесечие на 2017 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават със 17.9% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява с 4.8%.

Източник: НСИ