В периода 15 – 17 ноември 2017 г. Националният статистически институт е домакин на тридневно обучение, на което експерти от дирекция „Методологично-учебен център“ запознават македонските си колеги с българския опит в областта на управлението на качеството в НСИ. Обучението се провежда в рамките на Многонационалната програма за сътрудничество в областта на статистиката IPA 2014. От Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония присъстват г-н Зирап Адеми, заместник-председател, и г-жа Мира Тодорова, сътрудник на директора на дирекция „ИТ поддръжка“.

Източник: НСИ