По предварителни данни през септември 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.3% в сравнение с август 2017 година. През септември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.2% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ