През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 221 други сгради. Започнал е строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в тях, на 27 административни сгради/офиси и на 692 други сгради.

Източник: НСИ