Албанската данъчна администрация проучи опита на колегите си от НАП. През тази седмица приходната администрация на България беше домакин на работно посещение на представители на албанската данъчна администрация по програма „Фискалис 2020“ на Европейската комисия. Делегацията включваше високопоставени експерти от централата в Тирана, както и директори от териториални структури. Албанските данъчни се интересуваха от опита на НАП и добрите практики, техниките и софтуерът, който използват българските експерти в областта на данъчните ревизии и управлението на риска.

Българските експерти запознаха албанските си колеги с контролната дейност на НАП. Представена беше и дистанционната връзка на касовите апарати с информационната система на Агенцията, както и ползите от нейното функциониране.

Интерес у албанските данъчни предизвикаха и темите за електронен одит и контрола върху електронната търговия. На срещата беше направена практическа демонстрация на работата на информационна система „Контрол“ на НАП. Българските експерти представиха и новите методи, които използват в работата си за превенция и противодействие на данъчни измами. НАП сподели и опита си в управлението на риска и изработването и прилагане на програми за спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск. Албанската делегация се запозна и с работата на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП. 

Източник: НАП