nssi118Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2017 г. е 804,44 лв.

Източник: НОИ