Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2017 г. са 570.8 хил., или с 11.9% над регистрираните през септември 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.2%, и пътуванията със служебна цел – 20.6%.

Източник: НСИ