През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нараства производството на твърди горива – с 4.4%, безоловен бензин – с 1.3%, дизелово гориво – с 2.2%, и електроенергия – с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нарастват доставките на твърди горива – с 3.3%, пропан-бутанови смеси – с 15.9%, безоловен бензин – с 37.8%, дизелово гориво – с 24.1%, и електроенергия – с 0.7%. Същевременно намаляват доставките на природен газ – с 5.6%.  

Източник: НСИ