На 18 и 19 октомври 2017 г. в Брюксел ще се проведе конференция на високо равнище под надслов „Сила, произтичаща от статистиката: данни, информация и знания“.

Източник: НСИ