Националният статистически институт е домакин на обучение на статистици от България, Хърватия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция, организирано съвместно с Евростат. Лектори са Дарио Буоно и Енрико Инфанте от Евростат. Курсът се провежда в периода 17 – 19 октомври 2017 г. в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч.

Източник: НСИ