По предварителни данни през август 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.4% в сравнение с юли 2017 година. През август 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ