Младите жени в ЕС напускат дома на родителите си средно две години по-рано от младите мъже. Искали ли сте се някога да направите сравнение между условията на живот и навиците на хората в България и в другите европейски страни? Първи впечатления можете да получите от този кратък видеоклип! За да добиете пълна представа, очаквайте новата дигитална публикация на Евростат и националните статистически служби, която ще бъде достъпна в интернет на 18 октомври!
 

Източник: НСИ