През 2016 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намалява в сравнение с 2015 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 2.4% за 2015 г. на 1.7% за 2016 г., а държавният дълг – от 84.5% в края на 2015 г. на 83.2% в края на 2016 година.

Източник: НСИ