Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2017 г. са 680.4 хил., или с 15.2% над регистрираните през август 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 42.9%, и пътуванията със служебна цел – 12.5%.

Източник: НСИ