Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2016.

Източник: НСИ