По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2017 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2016 година.

Източник: НСИ