Актуализиран е програмен продукт „Трудови договори” за 2017 г., с включена номенклатура „Национална класификация на професиите и длъжностите“, в сила от 20.09.2017 г.

Рубрика Програмни продукти

Източник: НАП