Офис на НАП Сливен ще има нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски. От 1 септември всички плащания от дружества, регистрирани на територията на офис на НАП Сливен, както и от физически лица с постоянен адрес там, трябва да стават по новите сметки. В случай на превод по закрита банкова сметка на НАП, наредените средства ще бъдат върнати на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.

Промяната на банковите сметки се налага поради прекратяване на договора за обслужването му по желание на Уникредит Булбанк АД. За това, както и за да се осигури безпроблемното преминаване към обслужване от новата финансова институция, в периода от 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г. банковите гишета в офис на НАП Сливен няма да работят.

Плащанията към настоящите сметки на офис на НАП Сливен до 31 август могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги до крайния час, определен от него, за приемане на платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден.

Повече информация за новите сметки очаквайте на 1 септември на интернет страницата на НАП и в рубрика „Плащане“.

Източник: НАП