Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил.,
или с 15.3% над регистрираните през юли 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 40.7%, и пътуванията със служебна цел – 17.3%.

Източник: НСИ