През второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 6.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 71.7%.

Източник: НСИ