Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо юли 2016 г. е отчетено увеличение с 4.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2017 г. е с 2.4% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.3%. 

Източник: НСИ