По предварителни данни през юни 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.4% в сравнение с май 2017 година. През юни 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ