По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец.

Източник: НСИ