Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2017 г. са 618.9 хил., или с 9.5% над регистрираните през юни 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 30.6%, и пътуванията със служебна цел – 23.9%.

Източник: НСИ