През май 2017 г. спрямо април 2017 г. нараства производството на твърди горива – с 21.0%, безоловен бензин – с 1.9%, и дизелово гориво – с 11.3%. Същевременно намалява производството на електроенергия – с 6.4%, а производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През май 2017 г. спрямо април 2017 г. нарастват доставките на твърди горива – с 20.9%, и безоловен бензин – с 14.6%. Същевременно намаляват доставките на дизелово гориво – с 16.8%, природен газ – с 15.7%, и електроенергия – с 8.6%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

Източник: НСИ