През юли 2017 г. Националният статистически институт стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените – методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на недвижими имоти“ съгласно споразумение за субсидия на Европейската комисия № 04151.2016.005-2016.604.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

Източник: НСИ