Публикувана е нова версия на програмата (конвертор) за преобразуване на таблица в Excel съдържаща редове от Интрастат декларация в xml файл с формат на съобщението „INTRANS“. В тази версия е подобрена скоростта на генериране на xml файла, когато преобразуваната таблица съдържа голям брой редове.

Рубрика Софтуер и ръководство за ползване

Източник: НАП