Уважаеми клиенти,

Една от основните задачи на Национална агенция за приходите е осъществяване на контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство. НАП има за цел и да повишава доверието на бизнеса в администрацията, като ключов фактор за постигане на тази цел е борбата с корупцията. 

За клиентите на Агенцията е достъпна електронна анкета за нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП, с която искаме да получим Вашата обратна връзка с цел превенция на корупционни практики.

Благодарим Ви за отделеното време. 

Рубрика „Сигнали за корупция“

Източник: НАП