Общият индекс на цените на производител през юни 2017 г. намалява с 0.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо юни 2016 г. е отчетено увеличение с 3.1%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2017 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 2.7%. 

Източник: НСИ