По предварителни данни през май 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.7% в сравнение с април 2017 година. През май 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 9.6% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ