УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!
ПРИЯТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ!
СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА!

На 25 юни 2017 г. се навършиха 137 години от създаването на Статистическо отделение към Министерство на финансите.

С княжески указ  от 25 юни 1880 г. е поставено началото и само година по-късно отделението прераства в самостоятелно Статистическо бюро – създадена е Държавната статистическа институция на България!

Източник: НСИ