Обекти за търговия с енергийни продукти са проверени в хода на предприети съвместни действия на МВР, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, НАП и Агенция „Митници“

Действията са координирани от Междуведомственият център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП.

В резултат на предприетата организация и координирани действия, осъществени от Междуведомственият център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП, са извършени специализирани проверки на 21 обекта за търговия с енергийни продукти, разположени на територията на град София и областите София, Пловдив, Стара Загора, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Сливен и Видин. Контролните действия са обезпечени от служители на Столичната и областни дирекции на МВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“.

В хода на проверките на две бензиностанции, разположени на територията на столицата, е установена липса на средства за измерване, при което за продаденото и полученото гориво не постъпва информация към приходните органи. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234в от НК по описа на 09 РУ – СДВР, от данъчните власти е наложено обезпечение на цялото налично гориво.

Контролните органи са съставили 24 акта за установени административни нарушения, издали са 3 протокола за задължително предписание и 14 писмени разпореждания. Във връзка с данъчни задължения е наложен запор на около 42 000 литра енергийни продукти и са иззети над 11000 лв. оборотни средства от обектите.

На една от бензиностанциите е открито 7150 литра гориво, за което не са представени документи за произход, а енергийният продукт е иззет от митническите власти. Лабораторен анализ, извършен от Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към Държавната агенция по метрология, установява и разпространение на 2900 литра некачествено дизелово гориво на два от проверените обекти. Във връзка с констатираните несъответствия предстои административно-наказателно производство.

Източник: НАП