Националният статистически институт представя адаптираната на български език рубрика „Статистика за начинаещи“, която е част от wiki базираната енциклопедия на Евростат – Statistics explained. България е втората държава – членка на ЕС, след Нидерландия, която предоставя на потребителите на статистически данни възможността да ползват рубриката на родния си език.

Източник: НСИ