Публикувана е обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Рубрика Програмни продукти

Източник: НАП