През април 2017 г. спрямо март 2017 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси – с 22.2%, безоловен бензин – с 26.6%, дизелово гориво – с 39.7%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 1.3%, природен газ – с 10.0%, и електроенергия – с 13.4%.

През април 2017 г. спрямо март 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси – с 18.4%, безоловен бензин – с 2.5%, и дизелово гориво – със 17.8%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 2.0%, природен газ – със 17.1%, и електроенергия – с 10.3%.

Източник: НСИ