Потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност варира до над два пъти в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира до шест пъти.

Източник: НСИ