CAFВ изпълнение на основните насоки за своето развитие за периода 2015-2017 г. на Националния осигурителен институт (НОИ) започва изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

Източник: НОИ